Nulmeting

Nulmeting Van 3 naar 4 is een (digitale) enquête die de stand van zaken op een school rond de aansluiting tussen 3 h/v en tweede fase in beeld brengt. De uitkomsten helpen een school om te bepalen in hoeverre de aansluiting goed georganiseerd is, op welke punten er verbeteringen nodig zijn én welke verbeteringen de meeste kans van slagen hebben. Bij elk deelonderwerp en elke vraag worden de meningen van leerlingen, docenten en schoolleiding gevraagd en vervolgens in kaart gebracht.

Praktische informatie

De digitale versie wordt afgenomen met behulp van KwiVO², een meetinstrument voor kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs. Het afnemen van de enquête vraagt per deelnemer ongeveer 15 minuten. Meerdere deelnemers kunnen tegelijktijd de enquête invullen met als enige voorwaarde dat er toegang is tot internet.

Het programma is alleen als webbased versie via internet beschikbaar.De vragen uit de enquête zijn met grote zorgvuldigheid geformuleerd en gerubriceerd. Indien u wijzigingen in de vragen aanbrengt staan wij niet meer in voor de kwaliteit van de uitkomsten.

Als uw school de nulmetingsenquête Van 3 naar 4 digitaal wil afnemen, kan een linkje naar de webbased versie worden besteld. Met behulp van het linkje kan de webbased versie worden geactiveerd met een uitsluitend voor uw school gereserveerde database.

Voor de toegang tot de webbased versie wordt een vergoeding van 200 euro per cursusjaar  gevraagd. Indien uw school meerdere vestigingen heeft en/of aparte onderzoeken gewenst zijn, waarbij de uitkomsten gescheiden moeten blijven, kunnen extra linkjes (met dus eigen databases) worden aangevraagd voor ieder 50 euro.

U kunt de linkjes bestellen bij Wim Spek. U ontvangt dan ook per e-mail de handleiding.

Een papieren versie van de enquête is hierna als bijlage opgenomen. Zowel het afnemen als verwerken van de informatie kost met deze papieren versie (veel) meer tijd dan met de digitale.