Vooronderzoek
Voordat een school met het instrument Herontwerp 3e leerjaar aan de slag gaat, kan zij een vooronderzoek uitvoeren. Hiertoe zijn 2 instrumenten beschikbaar, bestemd voor vierdejaars havo/vwo leerlingen en docenten. Vierdejaars leerlingen hebben het 3e leerjaar net afgesloten en weten dus nog goed wat en er gedaan wordt en hoe er gewerkt wordt in het 3e leerjaar. Zij zijn daarmee een geschikte doelgroep wanneer scholen in beeld willen brengen hoe leerlingen het 3e leerjaar ervaren en waar eventuele verbeterpunten liggen.

Voormeting 3e leerjaar bestaat uit 2 vragenlijsten; een voor leerlingen en een voor docenten. De leerlingenvragenlijst bestaat uit 25 gesloten vragen en 6 open vragen. De gesloten vragen onderzoeken in hoeverre een uitspraak de feitelijke situatie is. De open vragen onderzoeken wat leerlingen wel, dan wel niet nuttig en relevant vonden in het 3e leerjaar en wat eventueel verbeterbaar is. De vragen uit deze vragenlijst sluiten nauw aan bij de onderwerpen uit het instrument Herontwerp 3e leerjaar.

U kunt deze vragenlijsten downloaden door op de betreffende plaats te klikken.